Participarea la conferințe sau stagii de cercetare 

În cadrul proiectului instituțional “Cercetare de excelență în domeniul inteligență artificială și date masive”  (AITECH-38PFE) câștigat de către Universitatea noastră în cadrul programului de Performanță Instituțională – Proiecte de Finanțare a Excelenței în CDI se acordă finanțare pentru  participări la conferințe/congrese/workshop-uri și pentru efectuarea de stagii de cercetare, în perioada 01.07.2022 – 30.05.2024. 

Suma orientativă alocată pentru deplasarea la conferință este de 1.400 Euro (transport, diurnă, cazare și taxă de participare), iar pentru stagiul de cercetare suma este de 1.500 Euro/lună plus cheltuielile de transport. 

Obținerea suportului financiar pentru participarea la conferințe sau stagii de cercetare se face prin competiție deschisă la nivel de Universitate. Expresia de interes trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere tip (vezi formular cerere conferință sau formular cerere stagiu);
  2. CV-ul solicitantului (anexat la cererea de finanțare);
  3. Pentru stagiile de cercetare la cererea tip se atașează și următoarele anexe:
    • Prezentarea grupului de cercetare gazdă (max. 1 pag.);
    • Motivarea (rezultate anterioare semnificative obținute de candidat sau ale grupului din care face parte candidatul în tematica proiectului, de exemplu articole în reviste cu FI), obiectivele și proiectul stagiului (max. 2 pag.);
    • Recomandarea din partea unui profesor din grupul de cercetare sau a conducătorului grupului de cercetare din care face parte solicitantul.

Expresiile de interes se transmit prin email persoanei responsabile cu mobilitățile în proiectul AITECH, Conf.dr.ing. Victor Bâcu (), până la data limită prezentată în Tabelul 1.

Nr. crtPerioada mobilității, stagiuluiData limită pentru trimiterea
expresiilor de interes
Solicitări aprobate
sau propuse
 1 Etapa II (01.07.2022 – 30.10.2022) 30.05.2022Etapa II
 2 Etapa III (01.11.2022 – 30.06.2023) 30.09.2022Etapa III
 3 Etapa IV (01.07.2023 – 30.10.2023) 30.05.2023
 4 Etapa V (01.11.2023 – 30.05.2024) 30.09.2023
Tabel 1. Termenele limită pentru trimiterea expresiilor de interes pentru fiecare perioadă.

Expresiile de interes pot fi trimise pe toată perioada desfășurării proiectului, însă evaluarea documentelor se va face după data limită pentru o anumită etapă (perioadă).

Evaluarea expresiilor de interes se va face de către o comisie din cadrul UTCN pe baza criteriilor și condițiilor de evaluare (vezi documentul atașat).