Publicarea unor lucrări științifice

În cadrul proiectului instituțional “Cercetare de excelență în domeniul inteligență artificială și date masive”  (AITECH-38PFE) câștigat de către Universitatea noastră în cadrul programului de Performanță Instituțională – Proiecte de Finanțare a Excelenței în CDI se acordă finanțare pentru cheltuieli de publicare articole științifice și pentru propunere de brevete de invenție, în perioada 01.11.2022-30.05.2024.

Suma orientativă alocată pentru o lucrare științifică sau o propunere de brevet este de 1.500 Euro.

Obținerea suportului financiar pentru cheltuielile de publicare articole științifice sau pentru propunere de brevete de invenție se face prin competiție deschisă la nivel de Universitate. Expresia de interes trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere tip (formular cerere publicare);
  2. CV-ul solicitantului (anexat la cererea de finanțare).

Expresiile de interes se transmit prin email persoanei responsabile cu publicațiile în proiectul AITECH, Conf.dr.ing. Victor Bâcu (), până la data limită prezentată în Tabelul 1.

Nr. crtPerioada publicăriiData limită pentru trimiterea
expresiilor de interes
Publicări aprobate
sau planificate
 1Etapa III (01.11.2022 – 30.06.2023) 30.09.2022Etapa III
 2Etapa IV (01.07.2023 – 30.10.2023) 30.05.2023
 3Etapa V (01.11.2023 – 30.05.2024) 30.09.2023
Tabel 1. Termenele limită pentru trimiterea expresiilor de interes pentru fiecare perioadă.

Expresiile de interes pot fi trimise pe toată perioada desfășurării proiectului, însă evaluarea documentelor se va face după data limită pentru o anumită etapă (perioadă).

Evaluarea expresiilor de interes se va face de către o comisie din cadrul UTCN pe baza criteriilor și condițiilor de evaluare din documentul atașat.