Laboratoare de cercetare

În cadrul proiectului instituțional “Cercetare de excelență în domeniul inteligență artificială și date masive”  (AITECH-38PFE) câștigat de către Universitatea noastră în cadrul programului de Performanță Instituțională – Proiecte de Finanțare a Excelenței în CDI, se acordă finanțare pentru modernizarea laboratoarelor de cercetare științifică.

Se finanțează următoarele servicii și achiziții de materiale și obiecte:

  • achiziție materii prime, materiale consumabile, piese de schimb 
  • achiziție obiecte de inventar
  • întreținerea și reparaţiile, incluzând amenajarea spațiilor

Obținerea suportului financiar se face prin competiție deschisă la nivel de Universitate. Expresiile de interes trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Prezentarea laboratorului de cercetare (max. 1 pag.)
  2. Scopul și motivarea achiziției sau a serviciului în cadrul laboratorului (max. 1 pag.)
  3. Fișa tehnică de produs (model document fișă)
  4. Propunere de angajare a unei cheltuieli (model document propunere)

Expresiile de interes se transmit prin email persoanei responsabile cu tipul de achiziție și serviciu în proiectul AITECH: Conf.dr.ing. Teodor Ștefănuț ()