Servicii și licențe

În cadrul proiectului instituțional “Cercetare de excelență în domeniul inteligență artificială și date masive”  (AITECH-38PFE) câștigat de către Universitatea noastră în cadrul programului de Performanță Instituțională – Proiecte de Finanțare a Excelenței în CDI, se acordă finanțare pentru achiziția serviciilor și licențelor software.

Se finanțează următoarele achiziții și servicii:

  • servicii informatice
  • servicii de întreținere a echipamentelor utilizate în laboratoarele de cercetare UTCN
  • cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date si alte surse de informare

Obținerea suportului financiar se face prin competiție deschisă la nivel de Universitate. Expresiile de interes trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Prezentarea laboratorului de cercetare (max. 1 pag.)
  2. Scopul și motivarea achiziției sau a serviciului în cadrul laboratorului (max. 1 pag.)
  3. Fișa tehnică de produs (model document fișă)
  4. Propunere de angajare a unei cheltuieli (model document propunere)

Expresiile de interes se transmit prin email persoanei responsabile cu tipul de achiziție și serviciu în proiectul AITECH: Ing. Cristina Câmpeanu ()